درباره

 شرکت خدمات بیمه سام تدبیر آینده، در بهمن ماه ۱۳۸۹  تأسيس شده است و از آغاز فعاليت خود مجوز صدور تمامي انواع بيمه‌نامه (شخص ثالث و بدنه خودرو، مهندسي، درمان تکمیلی کشتی و هواپیما، عمر و سرمایه گذاری و دیگر انواع بیمه نامه) را از شرکت بيمه ایران دريافت کرده و در سالیان گذشته بارها به عنوان یکی از موفق ترین شرکت های حقوقی فعال در حوزه نمایندگی معرفی شده است.